Paula Niedinga

Stipendijas "Ceļamaize" ieguvēja 2020./2021. akad. gadā

Stipendiju programma “Ceļamaize” radīta 2006. gadā, lai sniegtu motivējošu atbalstu Latvijas Universitātes (LU) pamatstudiju 1. kursa studentiem, kuriem, absolvējot vidusskolu, ir augstas sekmes gan mācībās, gan sasniegumi ārpusskolas aktivitātēs. Mecenāte, Amerikas latviete Dr. med. Aina Galēja-Dravniece (1925-2013) veltīja LU testamentāro novēlējumu, tā sniedzot ieguldījumu talantīgāko Latvijas jauniešu izaugsmē un veicinot inteliģentākas sabiedrības veidošanos.


Paula Niedinga studē studē LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes bakalaura studiju programmas "Fizika" 1. kursā. Paula ir zinātkāra un alkst izpētīt pasauli, kā arī ikdienā sniedzas sasniegt jaunas virsotnes, sevi izaicinot. Bez mācībām viņu interesē robotika, psihoanalīze, bet brīvajā laikā Paula dzied un raksta mūziku, kā arī dejo tautas dejas. 

Iepazīsti Paulu!

  • Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Mans lielākais talants ir spēt aplūkot un vēlētos arī teikt, ka izprast dažādas problēmsituācijas no vairākiem aspektiem, izvērtējot un nosakot visoptimālāko risinājumu. Mani lielākie sasniegumi līdz šim ir dalība FLEX apmaiņas programmā, kā arī iesaistīšanās RTU sponsorētajā braucienā uz CERN.

  • Kādas ir tavas pētnieciskās intereses?

Esmu pētījusi ikdienā uzņemtās informācijas ietekmi uz kognitīvo procesu sistēmu miega laikā, bet nākotnē plānoju darboties medicīnas inženierijas un astrofizikas nozarē.

  • Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendijas iegūšana ir kā katalizators manai turpmākajai attīstībai, jo sniedz balstu studiju laikā, lai brīvo laiku spētu pavadīt sevi attīstot, un tik daudz laika neliekot pavadīt strādājot.

  • Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Mana dzīves misija ir iedvesmot un palīdzēt citiem, tajā pašā laikā esot sevis pašas labākā un laimīgākā iespējamā versija, kas nodrošinātu iespēju sniegt atbalstu un motivēt citus cilvēkus lielākā kvantitātē un kvalitātē.

  • Kāpēc tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Es motivētu citus studentus pieteikties stipendijai, jo bez finansiālā atbalsta tas ir arī motivators kā sevi pierādīt un attīstīt.

  • Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Citiem es ieteiktu izlasīt Ričarda Baha “Kaiju vārdā Džonatans Livingstons”, kā arī Imanta Ziedoņa “Viegli”.

  • Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Rekomendēju noskatīties filmas “Pirmsākums” (angliski - “Inception”), “Septiņi”, “Cīņas Klubs”, “Matrikss” un “Stonehērstas Trakonams”. Šīs filmas mudina aizdomāties par dažādiem konceptiem saistītiem gan ar cilvēka psihi, gan ar pasaules uztveri un uzbūvi.

  • Kāds ir tavs dzīves sauklis?

Pirmkārt - tik vien cik 20%, ja ne pat mazāk, ir tas, kas patiešām dzīvē notiek.

Pārējie 80% ir tas, kā uztveram un reaģējam uz attiecīgajiem notikumiem.

Es uzskatu, ka esam multidimensionālas būtnes trīsdimensionālā pasaulē, un tas kalpo kā mans moto, jo pieņemot šo kaut vai par puspatiesību, skats uz pasauli, ikdienas notikumiem mainās.