Marjama Bagdasarjana

Marjama Bagdasarjana ir 2022./2023. akad. gada Kristīnes Krūmas piemiņas stipendijas ieguvēja!

Iepazīsti Marjamu!

1. Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim? 

Mans talants ir valodu prasme un oratores spējas, kas palīdz man veiksmīgi uzstāties starptautiska mēroga tiesu procesa izspēlēs. No sasniegumiem varu minēt, ka esmu pirmā armēniete, kurai kopā ar komandu bija gods pārstāvēt Latviju starptautiskajā izspēlē, kā arī pirmā armēniete fotoattēlā pie “slavenās sienas” Latvijas Universitātes 3. stāvā.

2. Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana? 

Stipendijas iegūšana ir ne tikai liels pagodinājums un gandarījums par sevi un saviem sasniegumiem, bet arī lieliska motivācija neatlaidīgi turpināt darbu un tiekties uz izcilību savā jomā.

3. Kāda ir tava dzīves misija, sūtība? 

Šobrīd mana misija ir neatlaidīgi strādāt un pilnveidoties, lai vēlāk ar savu piemēru parādītu, ka arī etnisko minoritāšu pārstāvjiem ir iespēja gūt panākumus un būt veiksmīgiem.

4. Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem? 

Hetere Morisa “Aušvicas tetovētājs”, Hārpera Lī  “Kas nogalina lakstīgalu...”

5. Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

The White Tiger, Little Women

6. Kāds ir tavs dzīves sauklis? 

Strādā tik daudz, līdz cilvēki Tevi sāks atpazīt pēc paveiktajiem darbiem.