Dana Kamzola

Dana Kamzola ir 2022./2023. akad. gada Rūšu ģimenes stipendijas ieguvēja.

Iepazīsti Danu!

1.Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Esmu mērķtiecīga, darbspējīga, neatlaidīgi virzos uz nospraustajiem mērķiem. Manas īpašības, kas man palīdz būt labai māsai ir labsirdība, empātija un precizitāte. Ikdienā es aprūpēju visdažādākos mazos pacientus, vienmēr atrodot katram pacientam to īpašo pieeju, lai spētu pilnvērtīgi nodrošināt aprūpes procesu. Katrs no maniem pacientiem man ir īpašs.

Šis ir mans starta posms medicīnas jomā, māsa esmu nepilnus 3 gadus, ikdienā strādāju Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Esmu ieguvusi kompetenci jomā, kurā darbojos – Bērnu aprūpes māsa, veikusi apmācības kolēģiem, lasījusi izglītojošas lekcijas. Šobrīd ir dažādi projekti, idejas, kas ir starta pozīcijā.

2.Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendija, galvenokārt, ir atzinība un novērtējums par paveikto, stimuls virzīties uz priekšu, lai sasniegtu visdažādākos nospraustos mērķus. Stipendijas iegūšana atvieglo māsām iespējas papildus izglītoties, paaugstinot savu kvalifikāciju, kas ir neapšaubāms ieguldījums ilgtermiņā. Kompetenta māsa ir spēcīgs pamats veselības aprūpē.

3.Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Man ir svarīgi būt labam cilvēkam, kurš vienmēr palīdzēs citiem – godprātīgi, nesavtīgi un vienlīdzīgi. Vienmēr mudinu arī citus tādiem būt.

4.Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Grāmatas ir svarīgi jau mācīt bērniem lasīt no mazotnes, tas attīsta domāšanu un bagātina valodu. Mana pēdējā no izlasītām grāmatām ir Taras Vestoveras atmiņu grāmata “Izglītotā”. Saturiski bagāta ar notikumiem, atziņām par ģimeni, spēcīgo vēlmi būt savādākam un fanātiski nesagraujamiem uzskatiem par dzīvi.

5.Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Absolūta līdere manu filmu topā, ir filma - A Beautiful Mind. Tā ir par fenomenālu prāta darbības mehānismu, kas darbojas neatkarīgi no cilvēka gribas.

6.Kāds ir tavs dzīves sauklis?

Nav nesasniedzamu mērķu!