Linda Grantiņa

Linda Grantiņa ir 2022./2023. akad. gada Salaspils novada stipendijas ieguvēja!

Iepazīsti Lindu!

1. Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Mans lielākais talants ir prasme ātri apgūt jaunas lietas, kā arī spēja nepadoties izaicinājumu priekšā, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Nozīmīgākie sasniegumi ir Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolvēšana un izcili rezultāti eksāmenos.

2. Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana? 

Stipendijas iegūšana nozīmē to, ka ieguldītais mācību darbs ģimnāzijas posmā ir ticis novērtēts, kas arī kalpos par tālāku motivāciju studiju gaitās.

3. Kāda ir tava dzīves misija, sūtība? 

Vairot pozitīvismu, palīdzēt citiem, atstāt ko paliekošu un vērtīgu.

4. Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem? 

Raiņa traģēdiju “Jāzeps un viņa brāļi”, kas ikvienam liks aizdomāties par tādām tēmām kā sirdsapziņa, piedošana, pāridarījumi un mīlestība.

5. Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem? 

Daces Pūces režisēto filmu “Bedre”, kas balstīta uz Janas Egles stāstu motīviem, jo tajā tiek aktualizētas sabiedrībā noklusētas tomēr svarīgas problēmas, kā mobings, vardarbība un citādā pieņemšana.

6. Kāds ir tavs dzīves sauklis? 

“Nekļūdās tikai tas, kas neko nedara.”