Kāvušu izglītības un kultūras fonds un Anna Čakste-Rollins stipendija

Stipendijas ieguvēji 2007./2008. akad. gadā: