Kaspars Balodis

Kaspars Balodis Datorikas stipeniju (2 200 eiro) ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Fizikas un matemātikas fakultātes bakalaura programmā.

„Uzzināju par „Tildes” Datorikas pētniecības stipendiju brīdī, kad līdz studiju beigšanai vēl bija vesels gads. Līdz ar to vēl priekšā bija bakalaura darba tēmas izvēle. Te nāca palīgā šī stipendija - tika piedāvātas vairākas ar datorlingvistiku saistītas tēmas, no kurām kādu sev sirdij tuvāku varēju sev izvēlēties un rakstīt par to. Turklāt par to bija iespējams saņemt stipendiju. Ko gan vairāk students var vēlēties!? Šo stipendiju iesaku tiem studentiem, kuri vēl nav izlēmuši, kurš datorzinātnes virziens tiem ir tuvāks. Šī ir lieliska iespēja pamēģināt - varbūt, ka tā izrādās datorlingvistika,” par savu pieredzi stāsta Kaspars.

2009. gadā Kaspars aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu " Teksta korpusu datoranalīze dažādu valodu terminu ekvivalences noteikšanai" un 2011. gadā maģistra darbu par tēmu "Varbūtiskā reducējamība".