Edīte Priekule

Jauno vecāku (LU Fonda „Ceļamaizes” stipendijas ietvaros) stipendiju (1450 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura programmā. Edīti Priekuli raksturo: izglītība kā personības izaugsmes ieguvums.

„Šobrīd apstākļi ir tādi, ka bez LU Fonda stipendijas plānus par augstākās izglītības iegūšanu iespējams nāktos atlikt uz nenoteiktu laiku, tādēļ esmu priecīga, ka ir sasniegts mērķis uzsākt mācības Latvijas Universitātē. Man ir sevišķi būtiski pabeigt augstskolu pēc iespējas īsākā termiņā, kamēr bērns vēl neiet skolā, jo iespējams, ka vēlāk es vairs nevarēšu atrast studijām pietiekoši daudz laika – bakalaurs man būs – un tālāk jau varēs domāt par augstāka līmeņa studijām,” spriež Edīte.

Edīte uzskata, ka izglītībai ir milzīga loma kā indivīda, tā sabiedrības kopuma vispārīgā atspoguļojumā. Tas ir ieguvums, kas dod iespēju ievērojami paplašināt redzesloku, kā arī garīgi attīsta cilvēku.

„Ir apsveicami, ka dažādos veidos tiek atbalstīta un veicināta cilvēku vēlme sevi pilnveidot. Tas ļoti daudz nozīmē, ka ir cilvēki, kuri palīdz citiem. Mani visvairāk fascinē fakts, ka būtībā mēs, stipendiāti, saņemam finansiālu atbalstu no mecenātiem – cilvēkiem, kurus mēs pat personīgi nepazīstam,” saka Edīte.