Armands Dīriņš

M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendiju (1450 eiro) ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Vēstures un filozofijas fakultātes bakalaura programmā. Armandu Dīriņu raksturo iespēja studēt to, ko vēlas.

Iepriekšējo LU Fonda stipendiātu pamudināts, jaunietis pieteicās stipendijai „Ceļamaize”, jo bija nonācis grūtā materiālā stāvoklī.

„Šajā laikā, kad valsts atbalsts maznodrošinātajiem studentiem ir niecīgs, stipendija ir nopietna palīdzība,” uzskata students, kuram lielākā daļa stipendijas aiziet mācību materiālu nodrošināšanai sliktās redzes dēļ.

„Mecenātu atbalsts ir pietiekami liels un studentam 100 lati mēnesī ir liela nauda. Maznodrošinātu studentu ir daudz un vairākumam nepieciešams atbalsts,” teic Armands.

2011. gadā Armands aizstāvēja bakalaura darbu par tēmu " Eiropas lielvalstu ārpolitikas atspoguļojums laikrakstā „Latvijas Kareivis” (1938. - 1940)".