Elva Trauberga

M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendiju (1450 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Bioloģijas fakultātes bakalaura programmā.
Pēc Priekuļu vidusskolas absolvēšanas Elva Trauberga iestājās LU Bioloģijas fakultātē, viņai radās iespēja praktizēties nākotnes izvēlētajā profesijā – LU Bioloģijas institūta Augu ģenētikas laboratorijā.
Guvusi pārliecību par savu izvēli studiju jomā, Elva pieteicās stipendijai „Ceļamaize”, jo mācības tika izvirzītas par prioritāti. Pateicoties stipendijai, visu uzmanību iespējams veltīt mācībām.
„Studējot LU interesants ir viss – gan lekcijas, gan laboratorijas darbi. Ļoti labi, ka mūsu fakultātes studenti jau kaut kopš pirmās studiju dienas var sākt pētniecisko darbu kādā no daudzajām šīs sfēras iestādēm. Es jau esmu atradusi laboratoriju, kurā jau vairākus mēnešus aktīvi mācos,” teic Elva.
Stipendiāte ir ļoti pateicīga par atbalstu un uzskata, ka ikviens mecenāts ir pelnījis godināšanu.

2011. gadā Elva aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Augu vīrusa RGMoV kodēto proteīnu mijiedarbību pētījumi baktēriju divhibrīdu sistēmā".

2013. gadā Elva aizstāvējusi maģistra darbu par tēmu "Daudzziedu airenes raibuma vīrusam līdzīgo daļiņu veidošanās pētījumi".