Jana Vasile

M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendiju (1450 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Humanitāro zinātņu fakultātes bakalaura programmā. Jana Vasile domā, ka ir īstajā vietā.
Pēc Siguldas Valsts ģimnāzijas absolvēšanas Jana iestājās Latvijas Universitātē (LU) apgūt angļu filoloģiju, jo interese par valodām aizsākusies jau pamatskolā. Piedalījusies angļu un vācu valodas olimpiādēs, iekļuvusi Lielbritānija Padomes rīkotajā jauno tulkotāju konkursa finālā (2007.gadā), ieguvusi 4.pakāpes diplomu par zinātniski-pētniecisko darbu „Domāšanas attīstības iespējas skolā” valsts ģimnāziju lasījumos.

Iepriekšējo gadu stipendiātu mudināta, pieteicās stipendijai „Ceļamaize”. Ar stipendijas saņemšanu Jana apzinās, ka viņai izrādīta liela uzticēšanās, ticība viņas spēkiem un nākotnes sasniegumiem. „Uzticēšanās ceļ pašapziņu, taču uzliek arī atbildību attaisnot uz mani liktās cerības,” uzskata Jana.

Par aizvadīto laiku LU Jana saka: „Esmu patīkami pārsteigta un ļoti pateicīga LU personālam, sākot no karjeras konsultanta, fakultātes lietveža un manas studiju programmas vadītāja, un, protams, LU Fonda darbiniekiem. Tomēr pats lielākais ieguvums ir tas, ka es jūtu, ka esmu īstajā vietā, ka man padodas un interesē tas, ko es daru.”

Paralēli studijām Jana ir aktīva „United World Colleges” Latvijas organizācijas biedre un iesaistās LU sabiedriskajā dzīvē caur dalību studentu pašpārvaldē. Stipendiāte vislielāko paldies saka mecenātiem par atbalstu un ticību viņas spējām.

2012. gadā Jana aizstāvēja bakalaura dabu par tēmu "Angļu un latviešu valodā pieejamo klasiskās dejas resursu analīze un klasiskās dejas terminoloģijas vārdnīcas izstrādāšana latviešu valodā".