Kristīne Strode

M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendiju (1450 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Humanitāro zinātņu fakultātes bakalaura programmā.

2008./2009.akadēmiskā gada „Ceļamaizes” stipendiāti Kristīni Strodi no Varakļāniem raksturo neatlaidīgs darbs izvirzītā mērķa sasniegšanai, tiecoties uz izcilību studijās.

Kristīne pēc Preiļu Valsts ģimnāzijas absolvēšanas priekšroku devusi studijām programmā „Baltu filoloģiju”. Kristīne uzskata, ka filologa izglītība ir daudzpusīga: tā nav tikai valoda, bez arīdzan vēsture, kultūrvēsture, kultūra, šī disciplīna liek domāt sakarībās.

Stipendija „Ceļamaize” Kristīnei ir galvenokārt finansiāls atbalsts, papildu stimuls mācībām un atvieglojums bakalaura darba izstrādē. Kristīne izjūt lielu pietāti pret mecenātiem, kuri saskata studentos potenciālu un materiāli atbalsta.

Pēc diploma iegūšanas Kristīne plāno atgriezties dzimtajā pagastā Varakļānos un iegūtās zināšanas studijās realizēt praksē kultūras nama pasākumu organizēšanā – gan prasmi strādāt komandā, ko veicinājusi dalība zinātniskajās ekspedīcijās, gan zināšanas literatūras un folkloras kursos.