Laila Ančevska

M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendiju (1450 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura programmā. Lailu Ančevsku raksturo iniciatīva sevis pilnveidošanā.

Pēc Dagdas vidusskolas absolvēšanas, kur Laila bija aktīva skolas sabiedriskās dzīves organizēšanā un iesaistījās aktivitātēs ārpus mācību iestādes, viņa iestājās Latvijas Universitātes (LU) apgūt programmu „Bibliotēkzinātnes un informācija”.

Skolotāju mudināta, Laila izzināja stipendiju iegūšanas iespējas LU maznodrošinātiem jauniešiem un pieteicās stipendijai „Ceļamaize”.

„Tas man ir pagodinājums, ka šai stipendijai izvēlējās mani,” teic Laila. Stipendiātei bija iespēja apmeklēt visus studiju kursus, jo stipendija nodrošināja, ka paralēli studijām nebija nepieciešams strādāt algotu darbu.

SZF iegūtas jaunas zināšanas nākotnei, un jauniete cer, ka mecenāti uzņemsies rūpi, lai  atbalstītu jauna dzīves posma sākšanā tos, kam tas nepieciešams visvairāk.