Laine Liepiņa

M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendiju (1450 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes bakalaura programmā.
2008./2009.akadēmiskā gada „Ceļamaizes” stipendiāti Laini Liepiņu no Zvejniekciema raksturo neatlaidīgs darbs izvirzītā mērķa sasniegšanai, tiecoties uz izcilību studijās.

Studiju programma: LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Ekonomika Uzņēmējdarbības ekonomika-bakalaurs, Matemātiskā ekonomika-maģistrs.

Hobiji: Apceļojot Latviju-velotūrisms.

Sevi raksturo: Zinātkāre nekad mani „nav likusi mierā”. Brīvajā laikā un profesionālajā dzīvē cenšos iegūt aizvien jaunas emocijas, zināšanas un prasmes. Tomēr periodiski der arī apstāties un baudīt mieru.

Moto: Labāk vienreiz redzēt nekā simtreiz dzirdēt!

Ceļamaizes M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendiāte Laine Liepiņa par sevi stāsta:

Jau vidusskolā sapratu, ka iegūt augstāko izglītību vēlos tieši Latvijas Universitātē, tad atlika izanalizēt LU fakultāšu piedāvātās studiju programmas. Man vienmēr ir patikusi un padevusies matemātika, tātad apskatīju ekonomikas un vadības fakultātes, fizikas un matemātikas fakultātes un pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes piedāvātās studiju programmas. Starp apskatītajām studiju programmām, mana izvēle bija par labu Ekonomikas un vadības fakultātes īstenotajai akadēmiskajai studiju programmai „Ekonomika”. Šāda izvēle, jo uzskatīju, ka pēc studijām ir plašs profesiju spektrs, kurā var tikt pielietotas iegūtās zināšanas. Studējot bakalaura studijās izvēlējos studiju programmas virzienu „Uzņēmējdarbības ekonomika”. Pēc bakalaura grāda iegūšanas tomēr vēlējos vairāk matemātiku, kuru var pielietot reālā dzīvē, tādēļ, turpinot studijas maģistratūrā, izvēlējos studiju programmas virzienu „Matemātiskā ekonomika”.

Brīvajā laikā ar velosipēdu apceļoju Latviju, ir arī tādas Latvijas skaitās vietas, kurās atgriežos vairākkārt. Saistībā ar manu vaļasprieku, mēdzu arī piedalīties kādā velomaratonā. Arī ikdienā braucu ar velosipēdu (uz darbu), jo šis pārvietošanās veids, manuprāt, ir visdemokrātiskākais.

Man ir svarīgi dzīvot saskaņā ar saviem pamatprincipiem, tādejādi neradot sevī nevajadzīgu spriedzi. Ikdienā ir svarīgi nodalīt dažādas lietas, piemēram, dodoties ceļojumā mājās atstāt visu ikdienišķo, savukārt mājās „nenest” darbu. Nozīmīgs ir arī tuva cilvēka atbalsts.

Neskatoties uz to, ka es gribēju studēt, kad uzsāku studiju gaitas, no finansiālā viedokļa, tas laiks man bija ļoti nenoteikts. Saņemot apliecinājumu, ka manas studiju gaitas atbalstīs mecenātes M.M.V.Petkevičs sarūpēts finansiāls atbalsts, jutu atbalstu manam lēmumam studēt. Stipendija man bija liels atbalsts studiju pamatam. Vārdos to nav tik vienkārši izklāstīt. Stipendijas izlietojums bija pārdomāts un mērķtiecīgs, lai studiju process būtu veiksmīgāks.

Ja reiz biju izlēmusi studēt ekonomiku iegādājos literatūru, datoru. Pēc datora iegādes laiks, kuru varēju veltīt pastāvīgo darbu sagatavošanai vairs nebija limitēts. Runājot par iegādāto literatūru, grāmatas ir nezūdoša vērtība.

Stipendijas atbalsts man ļoti palīdzēja kvalitatīvi studēt un mērķtiecīgi tiekties uz bakalaura un maģistra grādu iegūšanu.

Vēlos pateikt: „Milzīgs paldies LU Fondam par ieguldīto darbu, lai mecenātu labie nodomi varētu realizēties! Paldies visiem mecenātiem par rūpēm, kas studentiem dod pārliecību un spēku mērķu sasniegšanai!”

Lai arī turpmāk LU Fondam izdodas sniegt atbalstu, kas realizējas ar savu un stipendiātu mērķu sasniegšanu!