Sarmīte Apine

M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendiju (1450 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes bakalaura programmā. Sarmīti Apini raksturo aicinājums izglītot jauno paaudzi.
Pēc Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas absolvēšanas Sarmītei nebija ilgi jādomā, kur studēt tālāk – tika pretendēts uz vietu Latvijas Universitātes (LU) Psiholoģijas un pedagoģijas fakultātē, lai kļūtu par latviešu valodas un literatūras skolotāju.

Jau no mazotnes Sarmīte vēlējās kļūt par skolotāju, jo izjūt aicinājumu izglītot jauno paaudzi un iemācīt viņiem mīlēt un lepoties ar savu valodu un literatūru. Pēc veiksmīgas ieskaitīšanas LU studentu saimē tika meklēts finansiāls atbalsts, piesakoties stipendijai „Ceļamaize”.

Saņemot stipendiju „Ceļamaize”, Sarmīte izjūt vēl lielāku atbildību pret studijām (ir augstākā vidējā svērtā atzīme kursā), cenšoties katru kursu apgūt un nokārtot maksimāli labi, un pret mecenātiem, kuri snieguši finansiālu atbalstu.

2012. gadā Sarmīte aizstāvāja maģistra darbu par tēmu "Skolēnu pašnovērtējuma veidošanās procesa vadība".