Vladislavs Nazarenko

M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendiju (1450 eiro) ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes bakalaura programmā. Vladislavu Nazarenko raksturo aktīva izziņa informācijas tehnoloģiju inovācijās.
Pēc iestāšanās LU ar vēlmi kļūt par lietišķās informātikas skolotāju students iesaistījās fakultātes sabiedriskajā dzīvē un uzņēmās kursa vecākā pienākumus, vienlīdz aktīvi darbojās akadēmiskajā laukā - piedaloties 7.starptautiskajā studentu zinātniskajā konferencē (International Student’s Research Conference) ar referātu par IP telefoniju (2008.gada maijs), kur ņēma dalību gan Latvijas, gan ārvalstu studenti un pasniedzēji.

Draudzenes mudināts un vecmāmiņas atbalstīts, pieteicās stipendijai „Ceļamaize” - līdz rezultātu paziņošanai nebija pārliecināts, vai varēs saņemt šo stipendiju, jo apzinās: LU studējošo rindās ne mazums studentu ir ar apgrūtināto materiālo stāvokli, it īpaši tas saasinājies ekonomiskās krīzes laikā.

Topošajam informātikas skolotājām ir nepieciešams būt lietas kursā jaunāko tehnoloģiju sfērā, būt nodrošinātam ar datortehniku, testēt programmatūru un izstrādāt patstāvīgos darbus – ar stipendijas starpniecību tas kļuvis iespējams. Nākotnē students iecerējis pievērties pētniecībai par datora sastāvdaļu atdzesēšanas iekārtām un darba vidi skolās mācību priekšmeta „Lietišķā informātika” pasniegšanas kvalitātes uzlabošanai.

„Gribu pateikt sirsnīgo paldies LU Fonda darbiniekiem, kuri ir ļoti atsaucīgi, un īpaši Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs universitātei novēlētā mantojuma apsaimniekotājai Rūtai Krastiņai,” sirsnībā teic stipendiāts.

2011. gadā Vladislavs izstrādāja kvalifikācijas darbu par tēmu "Interaktīvā tāfele informātikā".