Vladislavs Šackis

M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendiju (1450 eiro) ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Ķīmijas fakultātes bakalaura programmā. Vladislavu Šacki raksturo interese par ķīmijas nozari.
Pēc iestāšanās Latvijas Universitātē Vladislavs  LU mājaslapā un LUIS sistēmā uzzināja par iespēju pieteikties stipendijai „Ceļamaize”, jo apzinājās, ka bez papildu finansiāla atbalsta studijas var kļūt neiespējamas.

Stipendija Vladislavam ir liels motivātors iesaistīties pētniecībā, zinātniskajos projektos un papildu kursos, kā arī sedz ikdienas vajadzības studiju procesā un dzīvesvietas nodrošināšanu studentu viesnīcā. Stipendiāts ir ļoti pateicīgs mecenātiem par sniegto atbalstu.

2011. gadā Vladislavs aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Saldus rajona Rubas pagasta gruntsūdeņu kvalitātes izvērtējums".