Inese Lipšāne

Inese Lipšāne "SEB bankas" stipendiju (1 710 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Humanitāro zinātņu fakultātes bakalaura programmas 1.kursā.

Studiju programma: Humanitāro zinātņu fakultāte, baltu filoloģija (specialitāte – latviešu valodniecība)

Hobiji: aktīvi darbojas Dramaturgu teātrī

Sevi raksturo: atklāta, atbildīga, punktuāla, komunikabla, vienmēr atvērta jaunām idejām

Moto: Viss, kas ar mums notiek, notiek ar mērķi

SEB bankas stipendiāte Inese Lipšāne par sevi stāsta:

Mani vienmēr ir interesējušas humanitārās zinātnes, taču galīgo lēmumu pieņemt palīdzēja tas, ka ieguvu 1. pakāpes diplomu Latvijas 32. skolēnu zinātniskajā konferencē latviešu valodniecības sekcijā, kas man deva iespēju automātiski iekļūt budžeta grupā baltu filoloģijas studiju programmā.

„SEB Bankas” stipendija man bija ļoti patīkams pārsteigums. Uzsākot studijas, tā bija papildus motivācija un lielisks starts pirmajam studiju gadam, par ko es esmu ļoti pateicīga Latvijas Universitātes fondam un „SEB Bankai”! Stipendija palīdzēja ikdienas izdevumos, jo, studējot pilna laika klātienē, darbu atrast ir sarežģīti, turklāt, manuprāt, no tā var ciest arī studiju kvalitāte. Pateicoties stipendijai, varēju pilnībā pievērsties studiju procesam.

Brīvajā laikā darbojos Dramaturgu teātrī, kā arī nodarbojos ar fitnesu. Abas šīs nodarbes ļoti palīdz sevi pilnveidot gan garīgi, gan fiziski. Aizraujos arī ar lasīšanu – literatūra ir vēl viens veids, kā atslēgties no ikdienas rutīnas un iegūt pozitīvas emocijas un jaunas atklāsmes. Interesējos arī par autosportu un cīņas mākslām.  

Man šķiet svarīgi ik pa laikam „iziet no komforta zonas” un uzsākt ko jaunu, tādēļ vienmēr meklēju jaunas iespējas un veidus, kā izaicināt pašai sevi. Pieturos pie pārliecības, ka visam apkārt notiekošajam ir kāds mērķis vai mācība. Katrs cilvēks, ko mēs sastopam, dod iespēju uzzināt kaut ko jaunu, palūkoties no citu skatu punkta un kaut ko iemācīties.