Irēna Titoviča

Stipendiju "Ceļamaize" (1450 eiro) ieguvusi 2008./2009.ak.gadā, studējot LU Medicīnas fakultātes bakalaura programmā. Irēnu Titoviču raksturo izcilība studijās.

Jau mācoties Daugavpils krievu vidusskolā-licejā, Irēna mērķtiecīgi pievērsās padziļinātai eksakto priekšmetu apguvei, apmeklējot papildu izglītības kursus bioloģijā un ķīmijā, un piedalījās ķīmijas olimpiādēs un konkursos, iegūstot 2.vietu 11.Daugavpils skolēnu atklātajā zinātnisko darbu konkursā ķīmijā (2008.gadā) un atzinību Daugavpils ķīmijas olimpiādē (2007.gadā).

Irēna jau sen zināja, ka vēlas kļūt par ārstu-pediatru, lai palīdzētu cilvēkiem. Pēc izcīnītas vietas LU Medicīnas fakultātes ārstniecības programmas budžeta grupā solis pretī sapnim par ārsta aroda apgūšanu bija jau tuvāks.

Lai finanšu apstākļi nebūtu vienīgais šķērslis apgūt iecerēto, studente pretendēja uz LU Fonda izsludināto stipendiju „Ceļamaize” un to ieguva. Irēna norāda: „Man šī stipendija nozīmē ļoti daudz – iespēju mācīties tur, kur es gribu, iegūt augstāko izglītību, piepildīt savu sapni. Bez šīs stipendijas tas būtu neiespējami.”

Respektējot mecenātus, Irēna uzsver: „Es ļoti cienu šos cilvēkus, jo viņi palīdz jaunatnei no maznodrošinātām ģimenēm iegūt izglītību, īstenot viņu ieceres. No savas puses es gribētu izteikt viņiem savu pateicību. Ja piepildīsies mans sapnis un es kļūšu par ārstu, es arī palīdzēšu jauniem cilvēkiem.”

2014. gadā Irēna aizstāvējusi diplomdarbu par tēmu "Incidence, indikācijas un galvenie riska faktori histerektomijai ķeizargrieziena laikā sievietei Daugavpils Reģionālajā slimnīcā".