Jūlija Fiļičeva

Stipendiju "Ceļamaize" (1450 eiro) ieguvusi 2008./2009.ak.gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes bakalaura programmā. Jūliju Fiļičevu raksturo nemitīga izziņa.

Pēc Rīgas 21.vidusskolas absolvēšanas, kur viņu raksturo kā apzinīgu un ar labi attīstītu loģisko domāšanu, Jūlija iestājās Latvijas Universitātes (LU) Ekonomikas un vadības fakultātē.

Lai varētu turpināt studijas, Jūlijai bija nepieciešams papildu materiālais atbalsts - tika meklēta papildu informācija par stipendijām un pēc konkursa iegūta stipendija „Ceļamaize”.

Pateicoties stipendijai, paralēli intensīvam mācību procesam vadības zinībās Jūlijai izdevās uzsākt zviedru valodas apguvi LU Valodu centrā. „Paldies tiem cilvēkiem, kas piepilda mūsu sapņus!” teic Jūlija.

2012. gadā Jūlija aizstāvēja bakalaura darbu "Organizācijas kultūra un darba vērtības:Latvijas un Zviedrijas piemēra analīze".