Tatjana Braga

Stipendiju "Ceļamaize" (1450 eiro) ieguvusi 2008./2009.ak.gadā, studējot LU Fizikas un matemātikas fakultātes bakalaura programmā. Pēc Rīgas 95.vidusskolas absolvēšanas Tatjana Čekstere (bij. Braga) iestājās LU, lai studētu optometrijas zinības. Līdz ar iekļūšanu LU studentu rindās, Tatjana sāka aktīvi interesēties par piedāvātajām augstskolas iespējām.

„Lasīju ziņas LU mājas lapā un skatījos informāciju LUIS-ā (LU studentu iekšējā sistēma) kā instrukciju tālākajai dzīvei augstskolā,” to Tatjana mudina darīt arī citiem LU topošajiem un esošajiem studentiem.

Iegūtā stipendija „Ceļamaize” ir liels atbalsts studijām - tā ir iespēja pilnvērtīgi nodoties mācībām un studēt to, kas pašai patīk. „Šī stipendija ir īpaši svarīga tiem, kas vēlās mācīties augstskolā, bet ir apgrūtināts materiālais stāvoklis. Bez mecenātu atbalsta tāda veida palīdzība studentiem nebūtu iespējama,” norāda stipendiāte.

2011. gadā Tatjana aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Akomodācijas atbildes reakcijas izmaiņas stereogrammu ietekmē".

2013. gadā Tatjana aizstāvējusi māģistra darbu par tēmu "Autostereogrammu ietekme uz akomodācijas un verģences funkcijām".