Liena Grauda

Studē: RSU, Medicīnas fakultāte.
Korporācija: „Spīdola”.
Hobiji: Mūzikas radīšana un baudīšana, deja, saturīga literatūra (īpaši Noras Ikstenas daiļrade), pastaigas brīvā dabā, apģērbu šūšana.
Raksturo: Neatlaidīga, mērķtiecīga, palīdzēt gatava, līdzjūtīga, uz taisnīguma principiem orientēta personība, kuras galvenais virzītājspēks ir nepārvaramā vēlme izzināt, uzzināt un pilnveidoties. Īpaša pazīme – neizmērojama mīlestība uz bērniem.
Moto: Gandarījuma sajūta ir lielākā un labākā balva par padarīto.

Pēc Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas absolvēšanas piecus gadus apguvusi translatoloģiju. Pēc studiju beigšanas Liena Grauda, profesionālu un personīgu apsvērumu vadīta, nolēmusi turpināt izglītošanos, studējot medicīnu. Par sevi stāsta:

„Lēmums studēt medicīnu bija visai nopietns izaicinājums, jo vidusskolā un vēlāk studiju laikā galvenokārt biju apguvusi humanitārās, nevis medicīnas studiju sākšanai nepieciešamās eksaktās zinības. Pašmācības un privātnodarbību ceļā ieguvu vajadzīgās zināšanas, sekmīgi nokārtoju iestājpārbaudījumus RSU Medicīnas fakultātē. Pēc medicīnas pamatstudiju beigšanas plānoju specializēties kādā no jomām, kas saistītas ar Pasaules Veselības organizācijas „veselības” jēdziena definīcijas garīgo komponenti.

Studenšu korporācijā „Spīdola” darbojos jau vairākus gadus, katrs korporācijā pavadītais semestris dod arvien lielāku pārliecību, ka lēmums iesaistīties šajā organizācijā bijis pareizs un daudzējādā ziņā ļoti vērtīgs.

Iegūtā stipendija būs materiāls un emocionāls stimuls turpināt iesākto un censties sasniegt izvirzītos akadēmiskos, profesionālos, zinātniskos un personiskās pilnveides mērķus. Lai dots devējam tādā vai citādā veidā atdodas! To novēlu Roberta Rūša kungam un visiem citiem mecenātiem, kuri nesavtīgi palīdz studentiem – topošajiem speciālistiem - un, cerams, topošajiem labdariem.”