Aldis Pecka

Studē: LLU, Informācijas tehnoloģiju fakultāte.
Hobiji: Elektronika, mazā aviācija, peldēšana, robotu būvēšana.
Raksturo: Students, kas dzīvo ar garšu un izmēģina visu, ko dzīve dod.
Moto: Katra jauna diena nes jaunas iespējas!

Aldis Pecka ar bakalaura darbu „Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma vadības sistēmas izstrāde” piedalījās LU Fonda un SIA „Tieto Latvia” rīkotajā Latvijas augstskolu datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursā, viņa darbs atzīsts par labāko bakalaura darbu 2010.gadā. Par sevi stāsta:

„Esmu absolvējis Valmieras Pārgaujas ģimnāziju. Jau no bērnības bija vēlme iemācīties kaut ko vadīt ar datoru. Bija daudz idejas ko varētu savā mājoklī automatizēt. Tā pamazām iepazinos ar cilvēkiem, kas palīdzēja iemācīties un saprast elektroniku. Paralēli studēju universitātē, kur iemācījos programmēt. Apvienojot iegūtās zināšanas, sākām ar draugiem būvēt robotus sacensībām „Robotika”, tā gūstot labu praksi.

Darbs pie bakalaura darba tika sākts jau divus gadus pirms aizstāvēšanas. Mani uzaicināja piedalīties projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ar „SmartHouse” tehnoloģijām”. Ņemot aktīvu dalību projektā, tika izstrādāta sistēma, par ko rakstīju bakalaura darbā. Saņemtā atzinība šajā konkursā ir laba motivācija turpmākajiem pētījumiem.”