Andrejs Bakašs

Studē: LU, Datorikas fakultāte.

Andrejs Bakašs ar bakalaura darbu „Automātiskā testpiemēru ģenerēšana programmām ar vienkāršu datu tipu mainīgajiem” piedalījās LU Fonda un SIA „Tieto Latvia” rīkotajā Latvijas augstskolu datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursā, viņa darbs atzīsts par otro labāko bakalaura darbu 2010.gadā.

2012. gadā Andrejs aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "SQL komandas saturošu programmas fragmentu testēšana".