Arnis Kiršners

Studē: RTU, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte.
Hobiji: Informācijas tehnoloģijas, basketbols, hokejs, ceļošana.
Raksturo: Mērķtiecīgs, tendēts uz jaunām zināšanām un inovācijām, izpalīdzīgs.
Moto: Virzīties uz mērķi konsekventi, soli pa solim, izvēloties prioritātes.

Arnis Kiršners ar maģistra darbu „Zināšanu atklāšanas sistēmas izstrāde datubāzēs ar laika rindām” 2010.gadā piedalījās LU Fonda un „Tieto Latvia” rīkotajā Latvijas augstskolu datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursā, viņa darbs atzīsts par otro labāko maģistra darbu 2010.gadā. Par sevi stāsta:

„Par iegūto balvu, protams, esmu gandarīts, bet vienmēr var labāk. Šis sasniegums ir kārtējais pieturas punkts karjeras attīstībā. Darba sākotnējās iezīmes meklējamas jau bakalaura studijās, kad iepazinos ar zinātnes novirzienu - datu ieguve, kas meklē datos līdz šim nezināmas, apslēptas zināšanas. Bakalaura darba izveidē jau ieliku pamatu turpmākajiem pētījumiem.

Studējot maģistratūrā, nolēmu noslēguma darbu balstīt uz kaut ko jaunu un inovatīvu. Tā radās doma par metodes izveidi, kas realizē īsu laika rindu apstrādi. Pētījumu rezultātā tika izstrādāta zināšanu atklāšanas sistēma, kas realizēja izvirzīto mērķi. Izstrādātā metode tika ieviesta arī vienā no Latvijas mazumtirdzniecības uzņēmumiem un iegūtie rezultāti publicēti starptautiskos zinātniskos izdevumos. Maģistra darba rezultāti un studiju sasniegumi tika novērtēti arī augstskolas līmenī, iekļaujot mani RTU Zelta fondā.

Tagad, studējot doktorantūrā, tiek paplašināta izstrādātās metodes pielietojuma sfēra, lai to varētu izmantot bioinformātikas uzdevumu risināšanā. Domāju, ka manas iegūtās zināšanas, kas arvien tiek papildinātas, dos kaut vai nelielu ieguldījumu tam, lai zinātne mūsu valstī varētu augt un attīstīties.”