Arvīds Grabovskis

Studē: Rīgas Tehniskā universitāte.

Arvīds Grabovskis ar maģistra darbu „Modālās loģikas lietojumu analīze intelektuāliem aģentiem” piedalījās LU Fonda un SIA „Tieto Latvia” rīkotajā Latvijas augstskolu datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursā, viņa darbs atzīsts par labāko maģistra darbu 2010.gadā.