Iļja Kucevalovs

Studē: LU, Datorikas fakultāte
Hobiji: Ceļošana, fotografēšana, klavierspēle un ģitārspēle, svešvalodu studēšana, slēpošana.

Iļja Kucevalovs ar savu maģistra darbu „Nekonstruktivitātes daudzums induktīvajā izvedumā” 2010.gadā piedalījās LU Fonda un SIA „Tieto Latvia” rīkotajā Latvijas augstskolu datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursā, viņa darbs atzīsts par trešo labāko maģistra darbu 2010.gadā. Par sevi stāsta:

„Gandrīz instinktīvi vienmēr esmu izraudzījies iet visgrūtāko ceļu. Nolēmu nevis turpināt bakalaura darbā paveikto, bet uzsākt jaunu tēmu, pie tam izvēlējos tādu nozari kā datorzinātņu matemātiskie pamati. Pats sev izvirzīju uzdevumus, kuru risināšanai bija reizēm jāapgūst dažas jaunas jomas. Dažus rezultātus izrādījās pārāk grūti pierādīt pat vairāku mēnešu gaitā.

Tik un tā esmu ļoti apmierināts ar savu darbu. Kāpēc? Pirmkārt, tāpēc ka visu daru tik labi, cik iespējams, jo esmu ieinteresēts procesā. Rakstīt šo maģistra darbu man bija patiešām interesanti. Otrkārt, tāpēc ka darbs tika augsti novērtēts gan aizstāvēšanā, gan šajā konkursā. Protams, izcils rezultāts pats par sevi neaizstāj aizraujošo tapšanas procesu, lai gan ir tikpat svarīgs. Tas ir milzīgs iedvesmojums un atbalsts, kas man ļoti palīdz turpināt iesākto.

Nav brīnums, ka nolēmu attīstīt šo darbu tālāk, to jau patiesībā arī daru – rudens sākumā iestājos doktorantūrā, janvārī tiks publicēts jau mans trešais raksts, pašreiz top vēl viens.

Kāpēc izvēlējos tieši tādu tēmu? Īstenībā E.M. Gold piedāvāja induktīvo izvedumu kā valodu pazīšanas modeli. Man varbūt nav tik liela pieredze, studējot valodas – pagaidām vairāk vai mazāk brīvi pārvaldu tikai četras, ieskaitot dzimto un neskaitot programmēšanas valodas. Tomēr jūtu un ticu, ka visas tās biju apguvis ar kaut nelielu nekonstruktivitāti. Lai ko tas arī nenozīmētu.”

Iļja turpina studijas Datorikas fakultātes doktorantūrā.