Juris Kļonovs

Studē: Ventspils Augstskola.

Juris Kļonovs ar bakalaura darbu „Reālā laika digitālo signālu apstrādes sistēmas izveide” piedalījās LU Fonda un SIA „Tieto Latvia” rīkotajā Latvijas augstskolu datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursā, viņa darbs atzīsts par trešo labāko bakalaura darbu 2010.gadā.