Aigars Lavrinovičs

Studē: LU, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte.
Hobiji: Mūzika, nepieradinātā kultūra, aktīvā atpūta dabā.
Raksturo: Students, kas grūtības uztver kā izaicinājumu. Ir nepieciešamība būt nemitīgā garīgās un profesionālās attīstības procesā, ko panāku, uzstādot mērķi, uz ko tiekties, un neapstājos līdz tas ir sasniegts. Neatstāju lietas pusdarītas – iesākto vienmēr pabeidzu, lai arī cik ilgu laiku tas prasītu. Priecājos, ja kādam varu palīdzēt, jo zinu, ka reiz tas man tiks atdarīts.
Moto: Nevados ne pēc kāda moto, jo uzskatu, ka tas savā ziņā ierobežotu manu personību.

Korporācijas "Lettonia" stipendiju EUR 535 apmērā ieguvis 2010./2011.ak. gadā. Aigars Lavrinovičs par sevi stāsta:

„Vienmēr ir bijusi nepieciešamība būt sabiedriski aktīvam. Vidusskolas laikā darbojos skolēnu pašpārvaldē un Talsu jauniešu klubā, organizējot savu un citu jauniešu sabiedrisko dzīvi. Ar darbību jauniešu klubā saistāms diezgan aizraujošs manas dzīves periods.

Pēc vidusskolas beigšanas izvēlējos par labu dabas zinātnēm, jo vienmēr ir interesējis, kādēļ dabā viss notiek tieši tā un nekā citādāk.

Arī studiju laikā esmu darbojies savas – LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes - studentu pašpārvaldē. Arī pati fakultāte ir uzskatama par pietiekoši sabiedrisku institūciju, kurā jūtu izteiktu kopības sajūtu, gluži kā vienā lielā ģimenē.

Studentu korporācija priekš manis bija jauns izaicinājums, kurā galvenokārt saskatīju garīgās izaugsmes iespējas.

Studentu korporācijas „Lettonia” Filistru Palīdzības biedrības stipendija priekš manis ir labs atbalsts jaunu izaicinājumu meklēšanai un uzsāktās pašizaugsmes turpināšanai.”

2012. gadā Aigars aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "Slāpekļa un fosfora plūsmu modelēšana Rīgas līča sedimentos".