Artūrs Špaks

Korporācijas "Lettonia" stipendiju EUR 535 apmērā ieguvis 2010./2011.ak. gadā, studējot LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura programmā.

2012. gadā Artūrs aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Latvijas nacionālo komerctelevīziju konkurence par skatītāju: kanālu saturiskā plānojuma salīdzinošā analīze".