Dārta Dzenīte

Studē: LU Humanitāro Zinātņu fakultāte, Baltu filoloģija.
Hobiji: Labprāt sportoju – slēpoju, braukāju ar riteni un spēlēju volejbolu! Man patīk būt dabā. Vasarās ar draugiem doties laivu braucienos, kā arī pārgājienos gar jūru; ziemā – dzīvoties uz kalniem. Daudz interesējos par valodām, vēsturiskiem notikumiem un personībām.
Raksturo: Bezgala aizrauj literatūra un tās radītāju dzīvesstāsti. Tā ir kā cita dimensija paralēli tai, kurā dzīvoju. Tāpat interesē cilvēki man apkārt. Kādi ir viņu dzīvesstāsti? Kāda ir viņu ikdiena? Kādas ir viņu pamatvērtības? Domāju, ka manis radītāji ir mani līdzcilvēki. Un tāpat arī pretēji.
Moto: Caur dūmiem ir jāiziet, lai uguni redzētu!

Dārta Dzenīte absolvējusi Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju. Dārta dalās ar pieredzi par stipendijas saņemšanu un līguma parakstīšanas svinīgo pasākumu A. un K. Morbergu vasarnīcā Jūrmalā.

„Emocijas, kas mani pārņēma, esot K. Morberga vasarnīcā, arvien sit augstu vilni! Ir liels prieks iepazīt vienu no mecenāta, K. Morberga, dzīvesvietām. Apbrīnoju tik pašaizliedzīga cilvēka sniegto atbalstu latviešu jauniešiem, kā arī investīciju Latvijas nākotnē. Tā ir mūsu atbildība un K. Morberga uzticēšanās mums ikvienam.

Es gribētu centralizēt katra no mums stipendiātiem piederošo vērtību – ATBILDĪBA.

Pirmkārt, stipendija sniedz gan materiālo atbalstu, gan pārbauda katra mūsu vērtību sistēmu. Parakstot līgumu, izjutu, ka līdz ar šo dienu esmu devusi solījumu K. Morbergam ar maksimāli lielu atdevi nodoties studijām, lai varētu būt cienīga Latvijas nākotnes veidotāja. Literatūrzinātne ir mana sirdslieta, tādēļ ceru, ka varēšu sniegt devumu latviešu kultūrā. Tā būs mana samaksa par iespēju bez rūpēm par finansēm paplašināt savas zināšanas izvēlētajā jomā.

Otrkārt, tā ir mana atbildība, ka iegūtās zināšanas es ieguldīšu nevis citas valsts līdzekļu uzkrāšanā, bet gan Latvijas labā. Pat, ja nākotne sniegs iespēju apgūt zināšanas arī plašākā pasaules mērogā, man ir jāapzinās un jāizkristalizē, kuras iegūtās dotības palīdzēs Latvijas vārda celšanā un popularizēšanā.

Treškārt, tā ir atbildība par nākošajiem LU studentiem. Kāds ir teicis: "Dots devējam jāatdod". Liekas, ka materiālā dzīve padara cilvēku aklu un kurlu, bet, redz kā, K. Morbergs kļuva acīgs un dzirdīgs! Viņš saprata, kas Latvijai vienmēr būs lietderīgs - ne tikai viņa skaistās uzbūvētās ēkas, bet gan kvalitatīvs darbaspēks, kas spēs radīt stabilu, drošu pamatu Latvijas izveidei. Šis darbaspēks būs LU nākamie studenti. Lai mēs tālākā nākotnē neaizmirstu par mūsu katra pirmo labvēlīgo kursu LU un līdz ar to arī būtu paraugi mūsu aizbildnim, atbalstot arī pašiem Latvijas jaunos studentus. Lai mēs to panāktu, mums ir jākļūst par labu darbaspēku topošajā Latvijā!”

2013. gadā Dārta aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Rūdolfs Blaumanis vācbaltiešu kultūras kontekstā laika posmā no 1887. - 1894. gadam".