Ieva Krekovska

Studē: LU Sociālo zinātņu fakultāte, Politikas zinātne.
Hobiji: Populārzinātnisko un vēsturisko publikāciju lasīšana. Šobrīd manu brīvo laiku aizpilda adaptēšanās jaunajā vidē un skolā.
Raksturo: Centīga, apzinīga, radoša un uzticama persona, ļoti draudzīga un neatkāpjos no izvirzītajiem mērķiem. Beigusi E.Vīgnera mūzikas skolu, modeļu skolu „Mona”. Ar teicamām sekmēm apguvusi Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas projektu vidusskolniekiem "Esi Līderis", vidusskolā aktīvi darbojos skolas redakcijā un dažādos ārpusklases pasākumos un projektos.
Moto: Kas neriskē, tas nevinnē!

Ieva Krekovska absolvējusi Kuldīgas 2.vidusskolu. Par savu ceļu uz LU un stipendiju stāsta:

„Par stipendiju „Ceļamaize” uzzināju presē un no klases audzinātājas Lailas Meirupskas. Ideja pieteikties šai stipendijai piederēja manai vecmāmiņai, kura ir mans lielākais atbalsts, bet neuzskatīju, ka esmu tieši tas cilvēks ko LU Fonds meklē. Lai arī skolā mācību sasniegumi bija ļoti labi, esmu ļoti daudzpusīga personība - mani interesē gan māksla, gan vēsture, gan komerczinības, gan ķīmija un politika. Brīvajā laikā nodarbojos ar dejošanu un klavierspēli, kā arī ļoti lielu daļu sava laiku aizpildīju darbojoties skolas redakcijā. Bet kad nāca tuvāk pieteikšanās termiņa beigas, klases audzinātājai un ģimenei tomēr izdevās mani pārliecināt pieteikties un izmēģināt savus spēkus. Tā kā katru konkursu vai pasākumu uzskatu par izaicinājumu, nolēmu kāpēc gan ne? Kad saņēmu uzaicinājumu uz interviju, biju pat ļoti pārsteigta, sagatavoju būtiskāko informāciju par sevi un saviem mērķiem un droši devos prezentēt sevi fonda žūrijai. Pēc intervijas vairs neienāca prātā doma, ka varētu kļūt viena no stipendiātēm, jo zināju, ka konkurence šogad bija ļoti liela.

Vārdiem nav aprakstāms, cik neizsakāmi pārsteigta un priecīga biju, kad uzzināju, ka esmu iekļauta stipendiātu sarakstā. Sajūta bija tāda it kā stipendijas iegūšana ir bijis mans līdz šim lielākais sasniegums, visu manu vidusskolas laikā ieguldīto uztraukumu un pūļu veiksmīgs nobeigums, bet reizē arī jauns sākums un izaicinājums, kuru man ir metusi LU.

Šī stipendija man nozīmē ļoti daudz, šī ir mana biļete uz studiju uzsākšanu, uz jaunas dzīves sākumu. Stipendija nav tikai materiāls atbalsts, bet tā sniedz arī garīgu atbalstu. Studentam ir ļoti svarīgi apzināties to, ka nebūs problēmu ar studiju maksu un dzīvošanas izdevumiem, kas savukārt veicina mācību produktivitāti un pamudina jauniešus uz jauniem projektiem un sasniegumiem.

LU Fonda un mecenātu darbība, sniegtais atbalsts palīdz jauniešiem iemirdzēties un neatteikties no saviem sapņiem. Pat tūkstoš pateicības vārdu mecenātiem šeit nebūtu īsti vietā, jo uzskatu, ka ar vārdiem nevar izteikt savu pateicību un prieku. Manuprāt, vislielākā studentu pateicība mecenātam ir viņa sasniegumi studijās, atraktivitāte un vēlme sasniegt virsotnes.”

2013. gadā Ieva aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Pienākums aizsargāt globālā konstitucionālisma ietvaros: Lībijas intervences gadījuma analīze" un 2015. gadā maģistra darbu par tēmu "Atkārtotu pilsoņu karu izcelšanās: Kotdivuāras, Lībijas un Mali gadījumu analīze".