Jānis Andersons

Studē: LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Apdrošināšana un finanses.
Hobiji: Sports, interesē politika, lasa izglītojošu literatūru.
Raksturo: Vienkāršs lauku puisis, kurš cer dzīvē sasniegt sarežģītas lietas, jo tic saviem spēkiem. Smaidīgs un izpalīdzīgs cilvēks – smaids rada smaidu, un palīdzība, ko varu sniegt citiem, rada prieku manī par labi padarītu darbu.
Moto: Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve
(W. Clement Stone).

Jānis Andersons absolvējis RTU Liepājas filiāles profesionālo vidusskolu, apgūstot specialitāti "Bankas, finanses un apdrošināšana" un iegūstot kvalifikāciju "Finanšu darbinieks". Par savu ceļu uz LU Fonda stipendiju stāsta:

„Stingri biju nolēmis turpināt mācības tajā pašā jomā, bet pati lielākā grūtība, ar ko nācās saskarties: man un manai ģimenei nācās izvērtēt, vai varēšu atļauties turpināt mācības, jo studijas līdzīgās programmās ir par maksu. Ļoti tiecos studēt, jo negribēju kļūt par kārtējo lauku jaunieti, kam labi strādā galva, bet finansiālu apstākļu dēļ nevar atļauties studēt kādā no labākajām Latvijas augstskolām. Tad nolēmu, ka pašam ir jācīnās, jācīnās un vēlreiz jācīnās, lai es spētu sasniegt visu iecerēto. Galu galā ko gan citu būtu iesācis?

LU izvēlējos piecu iemeslu dēļ.

Pirmkārt, tāpēc, ka man jau bija ieskats RTU dzīvē, gribēju noteikti pilnīgu citu vidi.
Otrkārt, tāpēc, ka vairums manu paziņu un draugu studē tieši LU, viņi ir snieguši pozitīvas un labas atsauksmes par studiju dzīvi un universitāti kopumā.
Treškārt, tāpēc, ka LU ir viena no labākajām augstskolām Latvijā.
Ceturtkārt, LU EVF es varu turpināt studēt iesākto - pavisam jaunā programmā "Apdrošināšana un finanses".
Piektkārt, LU Fonds piedāvāja iespēju pretendēt un iegūt stipendiju "Ceļamaize", ko arī izmantoju.

Stipendijas "Ceļamaize" iegūšanai pieteicos, jo atbildu izvirzītajiem kritērijiem un nosacījumiem. Tas bija viens no pirmajiem risinājumiem, kā varētu sasniegt to, ko patiešām vēlos. Mana lielākā vēlēšanās bija studēt un iegūt labu izglītību. Gribu būt veiksmīgs cilvēks. Patiešām ticēju, ka varu iegūt šo stipendiju, jo ticība saviem spēkiem un tam, ko Tu dari, noteikti atmaksājas. Tā tas arī notika.

Manām gaitām līdzi sekoja draugi, vecāki, paziņas, skolotāji, pašvaldības darbinieki.. Tas manā dzīvē bija liels notikums. Kad tika noskaidroti stipendijas ieguvēji, biju viens no tiem - visi ļoti priecājās, izteica uzslavas par manu sasniegumu, jo arī viņi tic maniem spēkiem un nolūkiem. Ne visiem tiek dota šāda iespēja. Tāpēc arī es esmu pateicīgs LU Fonda komandai par to, ka atbalstīja mani un novērtēja kā cienīgu šīs stipendijas ieguvēju.

Uzskatu, ka stipendiju ieguvu, jo esmu vienkārši ļoti mērķtiecīgs un neatlaidīgs jaunietis, kas dzīvē saskāries ar daudz un dažādām grūtībām. Un pats esmu mēģinājis tās arī atrisināt. Esmu pārliecināts par to, ko daru un ticu tam, ko daru. Vēl minēšu noteikti arī to, ka par spīti grūtībām esmu optimistisks, smaidīgs, komunikabls un pretimnākošs cilvēks. Arī tas palīdz ikdienas dzīvē, jo smaids noteikti rada smaidu.

Saku lielu paldies visiem, kas mani atbalstīja, īpaši jau LU Fonda komandai.

Lai mans stāsts kalpo citiem par piemēru, jo nekas nav neiespējams. Arī es no sākuma tā domāju, bet, kamēr cilvēks kaut ko iztēlojas savā prātā, to visu var sasniegt. Savulaik Liepājas mēra kundze Inta Seska man paskaidroja, ka noteikti, noteikti jātic saviem spēkiem, un nekad, nekad nedrīkst teikt par sevi sliktu vai ka neesi spējīgs kaut ko sasniegt. Tas viss ir iespējams, ja tam visam no sirds tic. Gribu, lai ikviens liek šo aiz auss, jo tas patiešām strādā. Esmu par to pārliecinājies.”

2014. gadā Jānis aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "CLS Banka: Darbības principi, nozīmība un efektivitāte".