Aiga Pabērza

Studē: Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, ķīmijas tehnoloģija, doktorantūra
Korporācija: „Staburadze”.
Hobiji: Sports, galda spēles, grāmatu lasīšana.
Raksturo: Daudzveidīga.
Moto: Uz rezultātu vērsta darbība.
Armīna Rūša piemiņas stipendiāte Aiga Ivdre(bij.Pabērza) par sevi stāsta: 

„Cik vien sevi atceros, eju skolā. No ķipara gaitām Zentenes pamatskolā un kārtīgas mācību slodzes Tukuma Raiņa ģimnāzijā līdz pat augsto gudrību smelšanai RTU pēdējam maģistrantūras kursam. Šajā akadēmiskajā gadā lūkojos ar cerību izmēģināt spēkus zinātnes lauciņā un pabeigt mācības.
Piedalos dažādās ārpusskolas aktivitātēs: studiju sākumā darbojos studentu pašpārvaldē, bet nevarēju apvienot ar aktīvajiem pirmajiem semestriem studentu korporācijā „Staburadzē”. Tagad pie jautājuma, kurš man semestris korporācijā, vienmēr apmulstu, jo vairāk neskaitu. Šķiet, tur esmu jau ļoti ilgu laiku, darbojos tik tālāk. Vēl iesaistos dažādās aktivitātēs Rīgas Vecajā Ģertrūdes draudzē.
Esmu pateicīga par Armīna Rūša piemiņas stipendijas iegūšanu. Tas ir kā reāli redzams novērtējums centībai studijās. Pierādījums, ka ir vērts iesaistīties dažādās aktivitātēs, sabiedriskajā darbā, zinātnē u.tml. Šī stipendija kalpo arī kā papildus motivācija un atbalsts studijām universitātē un aktīvai darbībai studenšu korporācijā.”

2015. gadā Aiga par sevi stāsta:

Ķīmiju apguvu padziļināti jau Tukuma Raiņa ģimnāzijā pie lieliskas ķīmijas skolotājas. Turpināju apgūt ķīmiju Rīgas Tehniskajā universitātē ķīmijas tehnoloģijas programmā, jo patīk arī fizika. Uzsākot studiju gaitas, iesaistījos fakultātes pašpārvaldē, vēlāk aktīvi darbojos studenšu korporācijā Staburadze.

Armīna Rūša piemiņas stipendija palīdzēja nelauzīt galvu par praktiskajām dzīves lietām, bet koncentrēt uzmanību uz studijām un ar izcilību pabeigt gan bakalaura, gan maģistrantūras studijas.

Pašlaik strādāju Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā Polimēru laboratorijā un studēju RTU doktorantūrā ķīmijas tehnoloģiju.