Evelīna Petkeviča

Studē: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesionālā bakalaura pirmsskolas skolotāja programma.
Korporācija: „Dzintra”.
Hobiji: s!k! „Dzintra”, tautas deja, gleznošana, psiholoģija, labas grāmatas
Raksturo: Aktīva, apzinīga, izpalīdzīga, komunikabla, neapstājos pie sasniegtā, bet izvirzu jaunus mērķus un tiecos uz tiem ar milzīgu neatlaidību un ticību saviem spēkiem.
Moto: „Cilvēks spēj īstenot visu, ko viņa prāts var aptvert un kam tic.” (Napoleons Hills)

Armīna Rūša piemiņas stipendiāte Evelīna Plūme(bij.Petkeviča) par sevi stāsta:

„Balstoties uz savu moto, vajadzēja noticēt tam, ka varētu pretendēt uz Armīna Rūša piemiņas stipendiju, vajadzēja tikai vēlēties, darīt un ticēt. Par stipendiju uzzināju no plakāta, ko ieraudzīju savā fakultātē. Uzzinot stipendijas rezultātus, pārņēma patiess saviļņojums un milzīgs prieks, ka esmu 2011./2012.akadēmiskā gada stipendiātu sarakstā. Izjūtu lielu pateicību par iespēju pilnveidot un attīstīt sevi. Tas liek vēl vairāk sarosīties un tiekties darboties vēl ražīgāk.

Studijas – tas ir pārmaiņu laiks, kad cilvēks meklē īsto vietu dzīvē, tāpēc vienu no mērķiem esmu izvirzījusi darboties izglītības labā, proti, akadēmiskajā vidē. Lai sasniegtu augstāko virsotni, ir jāsāk no pašiem pamatiem. Korporācija spēj sniegt šo akadēmisko vidi, sabiedrību, kultūru, sevis pilnveidošanu un iespēju attīstīties kopā ar līdzīgi domājošiem.

Nākotnē sevi redzu kā labu pirmsskolas speciālistu, kas savas inovatīvās idejas attīstītu un ar neatlaidību ļautu darboties realitātē. Līdz šim esmu pabeigusi Līvānu mākslas skolu, kas mani ieveda mākslas pasaulē, kopš piecu gadu vecuma dejoju tautu dejas, vadu dažādus kultūras pasākumus un 2011.gadā ieguvu sociālo zinātņu bakalaura grādu komunikācijas zinātnē, absolvējot RSU. Pašlaik studēju otru bakalauru LU.

Stipendija būs paredzēta, lai apmeklētu pirmsskolas seminārus, kursus un celtu kvalifikāciju, papildinot savas zināšanas, iegādātos labas grāmatas, kas noderēs nākotnes darbā ar bērniem.

Uzskatu, ka dzīvei ir nemainīgs sākums un beigas, bet pārējo radu pati ar savu darbu, idejām, skatījumu uz dzīvi, neizsīkstošu enerģiju un tiekšanos uz izvirzītajiem mērķiem.” 

2014. gadā Evelīna ieguvusi profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu aizstāvot darbu par tēmu "Stāstīšanas prasmju veidošana 5-7 gadus veciem bērniem".