Guna Dancīte

 Studē: LU Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures bakalaura studiju programma.
Korporācija: „Varavīksne”.
Hobiji: Dziesmas, māksla, kultūras mantojums, mazliet sporta un dzejas, kā arī smaidu radīšana.
Raksturo: Maza meitene ar lielu sirdi.
Moto: Man nav tādu universālu vārdu, kas derētu katrai dzīves situācijai, bet, manuprāt, ļoti atbilstošas ir dzejas rindas, jo katrs tās var interpretēt pa savam. 

"Nekas nav sarežģīti
Dienas uzspīd un nodziest bez
kāda noteikta iemesla
viss ir pavisam vienkārši
pasmaidīt
nodzēst gaismu
un stāvēt 
Tieši Pasaules Centrā." /Edmunds Cepurītis/

„Par LU Fonda labajiem darbiem jau zināju vidusskolā, kad pieteicos "Ceļamaizes" stipendijai. Sāku studēt LU Vēstures un filozofijas fakultātē ar šo spēcīgo atbalstu kabatā. Tagad, savā 3.mācību gadā, atkal tieku apbalvota ar šo lielisko atslēgu, ko šoreiz sniedz A. Rūša piemiņas stipendija un stipendijas izveidotājs R. Rūša kungs. Tas atslēdz veiksmes, kā arī pienākumu un lielas atbildības vārtus. 

Jau pirmajā mācību gadā iestājos studenšu korporācijā "Varavīksne". Esot šajā organizācijā, esmu iemācījusies un ieguvusi tik daudz, lielākoties tās ir zināšanas un prasmes, ko citur apgūt nevarētu. Protams, liela nozīme ir cilvēkiem, kas ir apkārt. Esmu laimīga, ka pazīstu tik daudzus inteliģentus un zinošus dažādu jomu pārstāvjus, kas studē vai savas studijas jau ir beiguši, jo šādi zinātkāri cilvēki veido mūsu sabiedrību.

Pēdējā bakalaura studiju gadā esmu skaidri apzinājusies, ko vēlos sasniegt. Ļoti augstu novērtēju to, ka mani sapņi pašlaik jau ir kā skaidri mērķi, jo ir vēl kāds, kas tiem ir noticējis. Par savu pētniecības lauku esmu izvēlējusies akmens laikmeta arheoloģisko pētniecību. Lai gan liekas, ka Latvijā jau viss ir izpētīts un visas neskaidrības aizvēstures jautājumos nepastāv, taču tā nav. Pētniecības lauks ir plašs, jo zinātne katru brīdi attīstās, tāpēc ir svarīgi arī pašiem neatpalikt no tehniskā progresa. Ir jāmācās un cītīgi jāstrādā, lai piepildītu ieceres. Tāpēc īpaši svarīgs ir šāds atbalsts, jo vairs nav jāsatraucas par tiem jautājumiem, kas kavē kvalitatīvu studiju un pētniecisko darbību.

Gribu teikt lielu, pat milzīgu PALDIES gan LU Fondam, gan Rūša kungam par sniegto iespēju un uzticību, ko man dāvā šī stipendija. Labi darbi vairo labestību un prieku, bet vissvarīgāk – ticību! Šāds atbalsts liek noticēt, ka pasauli var mainīt, tikai ir daudz jāstrādā, jo katra uzticēšanās ir jānopelna. Tieši tāpēc novēlu visiem ticēt, jo tieši tā visi mazie sapņi kļūst par mērķiem!”

2012. gadā Guna aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Akmens laikmeta apmetnes Lielā Ludzas ezera krastos" un 2014. gadā maģistra darbu par tēmu "Lielā Ludzas ezera un Sises apmetnes kaula un raga rīku savrupatradumu kompleks".