Liena Tīdena

Studijas: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes psiholoģijas bakalaura programma.
Korporācija: „Zinta”.
Hobiji: IT, žurkas, rakstīšana, aktīva atpūta un orientēšanās.
Raksturo: Līdere, spītīga, stipra, perfekcioniste, taisnīga, prasīga, sabiedriska, atvērta, empātiska, patstāvīga, introspektīva, inovatīva, ar labu humora izjūtu.
Moto: Vadmotīvi mainās un papildinās līdz ar pieredzi, tā kā visus uzskaitīt nav iespējams, konkrēti neminēšu nevienu.

Armīna Rūša piemiņas stipendiāte Liena Tīdena par sevi stāsta:

„Esmu rīdziniece, tomēr uzaugu kā laukos – Rīgas nomalē, kāpjot kokos un spēlējot „kariņus”. Tāpēc man mīļas ir abas vides.

Esmu beigusi Rīgas Imantas vidusskolu, kur guvu pamatu mīlestībai pret zināšanām. Liels paldies manai skolai un skolotājiem! Lai gan sapņu profesija vienmēr ir bijusi ārste, pabeidzu LU bakalaura studijas vadībzinātnē ar informācijas tehnoloģiju novirzienu, tomēr psiholoģija, ko studēju pašreiz, laikam ir īstais aicinājums ne tikai tāpēc vien, ka tā daudzējādā ziņā līdzinās medicīnai. To saprast man palīdzēja grūtības. Krīze kā iespēja – lai cik skarbi tas arī neizklausītos, bet mana pieredze pierāda šā izteikuma pareizību.

Šobrīd aktīvi studēju, liekot lietā gan savu iepriekš iegūto izglītību, gan pieredzi, un mans šā brīža mērķis ir studijas noteikti turpināt. Īpaši ir ieinteresējusi klīniskā psiholoģija, jo sevišķi ar depresiju saistītie jautājumi, par ko rakstu arī bakalaura darbu.

Esmu aktīvi iesaistījusies studenšu korporācijā „Zinta”, kas noteikti ir svarīgs pagrieziena punkts manā dzīvē, jo korporācija nu ir aizņēmusi lielu daļu mana laika. Korporācija ir kā maza valsts – ar saviem „iedzīvotājiem”, tradīcijām, kultūru. Tā veicina piederības sajūtas un identitātes nostiprināšanos. Turklāt ticu, ka cilvēciskās attiecības ir galvenais dzīvē.

Par Armīna Rūša stipendiju uzzināju, ieskatoties LU Fonda mājas lapā. Tā kā atbildu kritērijiem, nolēmu pieteikties, jo šāda veida atbalsts tieši šobrīd bija nepieciešams. Šīs stipendijas iegūšana sniedz iespēju saņemt ne tikai materiālo palīdzību, tas ir arī liels gods – gan kā korporācijas „Zinta” biedrei, gan aktīvai studentei, kura tiek novērtēta. Esmu guvusi atbalstu, iedvesmu un atspēriena punktu, kas stimulē mani censties arī turpmāk. Paldies par to!

Ja man kādreiz būs tāda iespēja, noteikti darīšu visu, lai palīdzētu iegūt izglītību cilvēkiem, kas patiešām to vēlas!”

2012. gadā Liena aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Depresijas rādītāju un sociāli demogrāfisko faktoru saistība ar depresijas slimnieku stigmatizāciju" un 2015. gadā maģistra darbu par tēmu "Personības iezīmju, pašcieņas, māņticības, sociālu un demogrāfisku faktoru saistība ar depresijas slimnieku stigmatizāciju".