Reinis Dundurs

Studē: RSU, Medicīnas fakultāte.
Korporācija: „Lettonia”.
Hobiji: Labas mūzikas klausīšanās, māksla.
Raksturo: Mērķtiecīgs, apzinīgs, punktuāls, sabiedrisks, atvērts.
Moto: Viss ir iespējams - vienīgi jāzina pareizais ceļš, kā to sasniegt.

Armīna Rūša piemiņas stipendiāts, Jūrmalas 1.ģimnāzijas absolvents Reinis Dundurs stāsta:  

„Kopš bērna kājas esmu aktīvi iesaistījies un darbojies dažādās organizācijās. Visu sākumskolu, pamatskolu un ģimnāziju dziedāju skolas korī. Pamatskolā paralēli mācībām kā brīvprātīgais darbojos Latvijas Sarkanajā Krustā un Vides Aizsardzības kluba jauno vides reportieru programmā. 

To, ka vēlos mācīties un kļūt par ārstu, zināju jau 6.klasē un uz to mērķtiecīgi gāju - piedalījos bioloģijas, ķīmijas olimpiādēs, apmeklēju prof. Arnolda Valtnera kursus cilvēka fizioloģijā. Mērķtiecīgi iestājos RSU Medicīnas fakultātē. No medicīnas disciplīnām man saistoša šķiet kardioloģija. 

Paralēli studijām esmu studentu korporācijas “Lettonia” biedrs. Pašreiz korporācijā darbojos literāro vakaru vadībā. Par stipendiju uzzināju no korporācijas biedriem. Stipendiju esmu ieguvis nu jau otro reizi, un esmu pateicīgs par būtisko atbalstu un izrādīto uzticību, uzsākot beidzamo studiju gadu pirms ārsta grāda iegūšanas.Esmu pateicīgs fil! Robertam Rūsim, lett! par lielo atbalstu, jo Armīna Rūša piemiņas stipendija ir kā atspēriena platforma mācībās, sevis pilnveidošanā un attīstīšanā.”