LELBĀL Rītdienas fonda stipendija

Stipendijas ieguvēji 2011./2012. akad. gadā: