Anna Stavicka

Anna Stavicka Nippona fonda Roiči Sasakavas Jauno līderu stipendiju EUR 1400 apmērā ieguvusi 2011./2012.gadā, studējot LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes doktorantūrā.

2015. gadā Anna ieguvusi doktora grādu.