Ilona Dubra

Ilona Dubra Nippona fonda Roiči Sasakavas Jauno līderu stipendiju EUR 1400 apmērā ieguvusi 2011./2012.gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes doktorantūrā.

2014. gadā Ilona ieguvusi doktora grādu.