Jānis Kubilis

Jānis Kubilis Nippona fonda Roiči Sasakavas Jauno līderu stipendiju EUR 925 apmērā ieguvis 2011./2012.gadā, studējot LU Juridiskās fakultātes maģistrantūrā.

2012. gadā Jānis aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "Cēloniskais sakars kaitējuma veselībai gadījumā" un 2015. gadā ieguvis doktora grādu.