Leo Jansons

Leo Jansons Nippona fonda Roiči Sasakavas Jauno līderu stipendiju EUR 1400 apmērā ieguvis 2011./2012.gadā, studējot LU Vēstures un filozofijas fakultātes doktorantūrā.