Lolita Šteinberga

Lolita Šteinberga Nippona fonda Roiči Sasakavas Jauno līderu stipendiju EUR 1400 apmērā ieguvusi 2011./2012.gadā, studējot LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes doktorantūrā.

2014. gadā Lolita ieguvusi doktora grādu.