Romāns Putāns

Romāns Putāns Nippona fonda Roiči Sasakavas Jauno līderu stipendiju EUR 1400 apmērā ieguvis 2011./2012.gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes doktorantūrā.