Romāns Vīķis

Romāns Vīķis Nippona fonda Roiči Sasakavas Jauno līderu stipendiju EUR 925 apmērā ieguvis 2011./2012.gadā, studējot LU Juridiskās fakultātes maģistrantūrā.

2012. gadā Romāns aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "Saprātīgas personas institūts starptautiskajās tirdzniecības tiesībās".