Elana Jurgena

Studē: LU Teoloģijas fakultātes maģistrantūra.
Hobiji: Fotografēšana, ziedu kompozīciju veidošana, grāmatu lasīšana.
Raksturo: Sabiedriska un aktīva jaunā māmiņa, kurai interesē un patīk darbs ar cilvēkiem un studijas teoloģijā un reliģiju zinātnē.
Moto: Lai spētu palīdzēt citiem, no sākuma jāiepazīst un jāiemīl sevi. Jebkas, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprākus! 

Žaņa Lapuķa piemiņas stipendijas ieguvēja Elana Jurgena stāsta:

„Esmu ļoti priecīga par saņemto iespēju studēt. Stipendija man patiešām nozīmē iespēju studēt, jo tā ir mana ceļa nauda un iztikšana. Atmetot rūpes par šodienu, tagad varu domāt un plānot, kā sevi īstenot un kā izmantot visas iegūtās zināšanas praksē, kā palīdzēt cilvēkiem, kuri ir apkārt – manā draudzē un dzīvesvietā. Stipendija dod lielisku drošības sajūtu. Varēšu drošu sirdi turpināt un pabeigt studijas maģistrantūrā, lai pēc tam sevi īstenotu dzīvē.

Tā ir brīnišķīga dāvana, ko sniedz LU Fonds un mecenāti. Šī dāvana māca un atgādina arī ikvienam stipendiātam, ka ir iespējams palīdzēt citiem – atlicināt labajiem darbiem. Domāju, ka ikviens, kurš savā dzīve ir piedzīvojis atbalstu no mecenātiem, nākotnē meklēs iespēju kādu atbalstīt un palīdzēt.

Paldies par uzticēšanos un dāvanu. Lai ikvienam laba darītājam tiek bagātīgi atlīdzināts! Pasaulē šodien ir par vienu laimīgu cilvēku un vienu laimīgu ģimeni vairāk.”

2012. gadā Elana aistāvējusi maģistra darbu par tēmu "Bibliodrāma: interaktīva un radoša metode Bībeles tekstu apgūšanai".