Oskars Smoļaks

Studē: LU Teoloģijas fakultātes teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura programma.
Hobiji: Lasīšana, ceļošana, riteņbraukšana, atpūta pie dabas.
Raksturo: Mērķtiecīgs, aktīvs un radošs jaunietis. Piemīt vēlme apgūt jaunas zināšanas un pilnveidot savas spējas.
Moto: Tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu!

Žaņa Lapuķa piemiņas stipendijas ieguvējs Oskars Smoļaks stāsta:

„Dzīvojam laikā, kad ikvienam ik brīdi paveras daudz un dažādas iespējas. Tāpat ikdienu pieaug dažādu vajadzību skaits, kuras vēlamies apmierināt. Visiem zināms, ka to nav iespējams izdarīt bez finansiālajiem līdzekļiem. Tādēļ apstiprinājums Žaņa Lapuķa piemiņas stipendijas saņemšanai ir liels pagodinājums un prieks, jo stipendija būs liels atbalsts šā laika ekonomiskajos apstākļos, kā arī pavērs plašākas iespējas pilnvērtīgākai teoloģijas studiju apguvei un redzesloka paplašināšanai.

Brīvajā laikā aktīvi iesaistos Balvu Evaņģēliski luteriskās draudzes dzīvē, kur vadu un organizēju jauniešu darbu. Tāpat no sirds cenšos palīdzēt Kārsavas draudzes dzīves veidošanā. Esmu nolēmis savu turpmāko dzīvi saistīt ar kalpošanu Dievam un cilvēkiem draudzē un baznīcā. Uzskatu, ka tas ir manas dzīves aicinājums. Tas sniedz vislielāko prieku un piepildījumu.

Esmu no sirds pateicīgs par iespēju saņemt Žaņa Lapuķa piemiņas stipendiju, jo tā palīdzēs drošāk spert soļus uz nosprausto mērķi. Paldies!”

2013. gadā Oskars aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Diakonijas darbs Latvijas Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā".