Mārtiņš Zubkins

Studē: LU Fizikas un matemātikas fakultāte.
Hobiji: Sports, kino, kāršu spēles.
Raksturo: Es domāju, tātad esmu.
Moto: Omnia mea mecum porto. (Visu, kas man pieder, nēsāju sev līdzi).

"Groglass" cietvielu fizikas stipendiāts Mārtiņš Zubkins par sevi stāsta:

"Jau skolas gados labāk patika un arī padevās eksaktie priekšmeti. Regulāri piedalījos matemātikas olimpiādēs. Apaļš teicamnieks nekad neesmu bijis, bet mācīšanās nekad nav sagādājusi problēmas. Brīvajā laikā labprāt sportoju (spēlēju basketbolu, futbolu), kā arī sekoju līdz sporta aktualitātēm Latvijā un pasaulē.

Kopā ar klasesbiedru vidusskolā izstrādājām zinātniski pētniecisko darbu, ar to guvām panākumus valsts konferencē, pēc tās saņēmām uzaicinājumu piedalīties vasaras nometnē „Alfa”. Nometne deva lielāku izpratni par to, cik liela nozīme ir izglītībai un sevis attīstīšanai. Pašsaprotami, ka pēc skolas beigšanas turpināju mācīties augstskolā.

Par Cietvielu fizikas stipendiju uzzināju pirms diviem gadiem, kad izstrādāju bakalaura darbu. Šo stipendiju saņemu otro gadu pēc kārtas. Stipendijas saņemšana ir papildus stimuls, lai uzlabotu sekmes un turpinātu piedalīties zinātniskajā darbībā, jo panākumus zinātnē un dzīvē var gūt tikai neatlaidīgā darbā, papildinot zināšanas ne tikai mācoties augstskolā, bet arī pašizglītojoties.

Jūtos pagodināts kļūt par stipendiātu, kas uzliek papildus atbildību sekmīgi turpināt studijas un aktīvi darboties zinātnē. Uzzinot par stipendijas saņemšanu, biju ļoti priecīgs, jo tā ļaus vēl vairāk koncentrēties mācībām un dos lielāku neatkarību sadzīvē.

Pateicos LU Fondam, kas novērtēja manas pūles un sasniegumus. Liels paldies manam bakalaura darba vadītājam Dr. habil. phys. Jurim Purānam, skolotājiem, pasniedzējiem un ģimenei.''

2013. gadā Mārtiņš aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "Magnetronu uzputināšanas procesu izstrāde p un n tipa caurspīdīgu, elektrovadošu slāņu iegūšanai uz ZnO bāzes" un turpina studijas doktorantūrā.