Elīna Šverna

Studē: LU Sociālo zinātņu fakultāte, Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programma.
Hobiji: Māksla, dizains.
Raksturo: Mērķtiecīga, atbildīga, apņēmīga.
Moto: Nav jēgas dzīvot šodienai, ja nav sapņa rītdienai.

Kristapa Morberga stipendiāte Elīna Šverna par sevi stāsta:

"Šobrīd jau 3. kursā studēju integrēto komunikāciju ar ievirzi sabiedriskajās attiecībās. Uzsākot studijas Latvijas Universitātē, biju pārliecināta, ka vēlos studēt reklāmu, taču pamazām radās interese arī par sabiedriskajām attiecībām. Tieši semestrī, kad vajadzēja izvēlēties specializāciju, fakultāte piedāvāja jaunu moduli ar praktisku ievirzi, kas piedāvāja studēt integrēto komunikāciju. Radās iespēja apvienot abas interesējošās jomas. Tā arī nonācu tur, kur esmu šobrīd. Jaunais modulis darbojas kā mācību komunikācijas aģentūra, kurā studentiem iespēja teorētiskās zināšanas pielietot arī reālos projektos un apgūt daudzas tālākajā izaugsmē noderīgas praktiskās iemaņas.

Darbošanās šajā aģentūrā sniegusi lielisku iespēju strādāt gan ar savas fakultātes tēlu, piedaloties uzņemšanas kampaņas plānošanā un īstenošanā, gan arī pašu Latvijas Universitāti, piedaloties LU Māja pasākuma Muzeju nakts ietvaros izstrādē. Šie projekti daudz vairāk nostiprināja manu iekšējo piederības sajūtu Latvijas Universitātei un Sociālo zinātņu fakultātei.

Tā kā visus studiju gadus esmu cītīgi un apzinīgi strādājusi, lai sasniegtu pašas nospraustos mērķus, stipendija ir kā novērtējums manam ieguldītajam darbam. Tā kalpos arī kā lieliska motivācija tālākai izaugsmei un turpmākajām studijām maģistrantūrā.

Esmu ļoti priecīga un pagodināta, ka Kristapa Morberga stipendijas komisija ir novērtējusi manu līdzšinējo darbu un iekļāvusi šā gada stipendiātu sarakstā. Šī atzinība ir kā apliecinājums tam, ka dodos pareizajā virzienā un turpmāk varu sasniegt vēl vairāk."

2013. gadā Elīna aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "B2B mārketinga komunikācija sociālajos medijos: biznesa inkubatora Creative Andrejsala facebook.com komunikācijas piemēra analīze" un 2015. gadā maģistra darbu par tēmu "Sociālo mediju komunikācijas loma darba devēja zīmola veidošanā: telekomunikāciju uzņēmumu piemērs".