Elizabete Vārava

Studē: Ekonomikas un vadības fakultāte, Starptautisko ekonomisko attiecību studiju programma. 
Hobiji: Fotografēšana, teniss, svešvalodas, ceļošana.
Raksturo: Neatlaidīga un mērķtiecīga studente, kurai ir savs individuāls skatījums un izpratne par pasauli un tajā notiekošo. Cilvēks, kuru motivē un mudina darboties jauni izaicinājumi, kuru sasniegšanai tiek darīts viss, kas ir manos spēkos. Tikai prasīgums un kritiskums pret sevi palīdz sasniegt mērķus un īstenot sapņus, virzīties pa dzīvi tajā virzienā, kuru esmu sev noteikusi.
Moto: "Mēs esam tas, ko mēs darām atkārtoti. Tātad, izcilība ir ieradums, nevis rīcība." (Aristotelis)

Kristapa Morberga stipendiāte Elizabete Vārava par sevi stāsta:

"Tagad jau trešo gadu veiksmīgi studēju LU Starptautisko ekonomisko attiecību studiju programmā. Šī studiju programma aptver visas jomas – starptautisko ekonomiku, svešvalodas, tiesību zinātni-, kuras man šķiet īpaši saistošas un ar kurām vēlos saistīt savu karjeru. Nākotnē es vēlos strādāt tiešā saistībā ar to specialitāti, kuru šobrīd apgūstu - kādā no starptautiskajām organizācijām vai Latvijas Republikas vēstniecībām.

Paralēli mācībām es darbojos starptautiskajā studentu organizācijā AIESEC. Pagājušajā gadā piedalījos vairāku šīs organizācijas rīkoto konferenču un vadīto projektu organizēšanā, piesaistot līdzekļus un meklējot atbalstītājus to realizēšanai.

Vēl bez mācībām un dalības AIESEC, liela daļa manas dzīves saistīta ar profesionālo sportu, pārstāvot Latviju izlases sastāvā jau astoto gadu dažāda līmeņa starptautiskās sacensībās. Mērķtiecība un neatlaidība, kuras ir nepieciešamas, lai nepārtraukti būtu konkurētspējīga sportā, ir tās īpašības, kuras nosaka manu rīcību un pieeju visās dzīves sfērās.

Pagājušogad, kļūstot par stipendiāti, es minēju, ka esmu cilvēks, kuram patīk izaicinājumi, kuru sasniegšana sekmē izaugsmi un kuri ir motivējoši darboties efektīvāk, izdarot pareizās izvēles un pieņemot pareizos lēmumus. Toreiz vēl neapzinoties, cik lielas iespējas pavērsies manā priekšā, saņemot Kristapa Morberga stipendiju, pieteikšanos tai es uztvēru kā vienu no lielākajiem izaicinājumiem savā akadēmiskajā darbībā. Pēc gada es saprotu, ka stipendijas saņemšana bija neticami spēcīgs dzinulis manai attīstībai, kuru tagad pēc gada varu patiesi novērtēt.

Pagājušā gada laikā es izstrādāju pētniecisko darbu "Ēnu ekonomikas novērtēšanas metodes, to priekšrocības un trūkumi. Novērtējums Baltijas valstīm", kas bija pirmais nopietnais pētījums, kuru domāju arī turpināt un pilnveidot, jo, manuprāt, Latvija un tās ekonomika šobrīd ir ļoti labs izpētes objekts, lai veiktu dažādus novērtējumus un izstrādātu scenārijus.

Kļūt par stipendiāti otro gadu pēc kārtas ir milzīgs pagodinājums, kurš uzliek pienākumus un atbildību, kuru uztveru un uzņemos ar prieku, jo tas ir ceļš uz attīstību un pilnveidošanos.

Es esmu arī ļoti pateicīga Fondam par visu to, ko esmu ieguvusi papildus motivācijai mācībās - tie ir izcilie jaunieši, ar kuriem ir bijusi iespēja satikties gan Fonda rīkotajos pasākumos, gan pašu stipendiātu rīkotajos.

Pirmo reiz piesakoties stipendijai, es minēju, ka vienmēr esmu centusies, lai ar mani lepotos ģimene. Es toreiz minēju arī to, ka vēlos, lai ar mani lepotos "mana lielā ģimene" – Latvijas Universitāte un, protams, LU Fonds, kurš man var dot šo iespēju - paveikt arvien vairāk.

Šobrīd, saņemot Kristapa Morberga stipendiju otro reizi, es turpināšu iet uz šo mērķi un izmantot katru man sniegto iespēju, lai tam pietuvotos - spertu soli tuvāk izcilībai.

Es vēlos pateikties vecākiem, kuri vienmēr centušies man sniegt visu, kas ir viņu spēkos, pasniedzējiem, kuri man ir devuši zināšanas un iespējas sevi pierādīt un Fondam par novērtējumu un iespējām, kuras, pateicoties stipendijai, paveras manā priekšā."

2014. gadā Elizabete ieguvusi profesionālo grādu un profesionālo bakalaura kvalifikāciju aizstāvot darbu par tēmu "Ēnu ekonomika un tās novēršana Baltijas valstīs".